Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va organiza, în perioada ianuarie – martie 2020 atelierele de lucru dedicate membrilor comunităților de practică, în cadrul proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. Cele 9 ateliere de lucru, care se vor desfășura în locații din București și județele Brașov și Prahova, au scopul de a oferi participanților posibilitatea de a împărtăşi experienţele, problemele identificate şi bunele practici din cadrul comunităților de practică.
Organizate ulterior derulării celor două module de formare în domeniul eticii (pentru consilierii de etică și potențialii consilieri de etică), comunitățile de practică au fost concepute pentru a facilita învățarea aplicată, interactivă și colaborativă şi pentru a oferi membrilor posibilitatea punerii în practică a unor concepte abstracte și/sau teoretice cunoscute. Cele 3 tipuri de comunități de practică sunt:
1. ETICA central – adresată consilierilor de etică și potențialilor consilieri de etică de la nivelul autorităților publice centrale, inclusiv de la nivelul instituțiilor publice deconcentrate;
2. ETICA județean – adresată consilierilor de etică și potențialilor consilieri de etică de la nivelul autorităților publice județene (instituțiile prefectului, consiliile județene, instituțiile și serviciilor publice de interes județean);
3. ETICA local – adresată consilierilor de etică și potențialilor consilieri de etică de la nivelul autorităților publice municipale, orășenești și comunale.
Printre aspectele care vor fi abordate în cadrul atelierelor de lucru se vor regăsi: elaborarea planului de activități și implementarea acțiunilor planificate; procedura privind consilierea etică; activitățile de formare şi informare etc.
Primele ateliere de lucru vor avea loc în data de 20 ianuarie 2020, la Hotel Rin Central din București pentru comunitatea ETICA Central, la Hotel Palace din Sinaia pentru comunitatea ETICA Judeţean şi la Hotel Rozmarin din Predeal pentru comunitatea ETICA Local.
Calendarul complet al desfăşurării atelierelor de lucru poate fi consultat aici.