Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează, în perioada decembrie 2019 – martie 2020, în toate regiunile de dezvoltare din țară, 16 consultări publice pe tema eticii în administrația publică, în cadrul proiectului Etica – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 11974. La consultări sunt invitaţi să participe cetățeni şi personal din administația publică pentru a dezbate aspecte care țin de asigurarea unui climat etic în entitățile publice și în relațiile dintre funcționarii publici şi cetățeni. Dezbaterea va fi centrată pe atribuțiile consilierului de etică și modalitatea de organizare a activității acestuia, inclusiv evaluarea și raportarea activității sale, alături de sprijinul pe care palierul de management îl poate acorda în facilitarea activității sale.
Aspectele dezbătute, problemele identificate, dar şi soluţiile propuse în cadrul acestor dezbateri vor contribui la conturarea viitoare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită în entităţile publice, prin integrarea în procesele decizionale a opiniilor beneficiarilor direcți ai acestor măsuri.
Prin toate activităţile proiectului, ANFP îşi propune să contribuie la dezvoltarea capacității autorităților și a instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.
Fiecare consultare publică se desfăşoară pe parcursul a două zile succesive, una dedicată persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice şi una dedicată cetăţenilor. Calendarul detaliat al evenimentelor poate fi consultat aici.