Data: 9.12.2020

Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație a ajuns la final                                                                            

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează joi, 10 decembrie 2020, începând cu ora 9.30, prin intermediul platformei Webex, conferința de închidere a proiectului  ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741.

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), s-a derulat pe o perioadă de 34 luni, începând cu data de 24.11.2017, și a avut o valoare totală de 2.551.072,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 2.142.489,53 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului – 408.583,31 lei.

Prin implementarea acestui proiect, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a contribuit  la dezvoltarea capacității autorităților și a instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

La activitățile proiectului au luat parte consilieri de etică din cadrul instituțiilor și autorităților publice, funcționari publici care ar putea fi consilieri de etică, funcționari publici de conducere, demnitari sau aleși locali, dar şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice şi cetăţeni. Un sprijin deosebit a fost acordat de către reprezentanții instituțiilor direct responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, respectiv, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Ministerul Justiţiei.

Rezultatele obținute prin implementarea acestui proiect au contribuit, şi vor contribui în continuare, la fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită, la o mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, la îmbunătățirea comunicării în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, cât și la dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice.

Între rezultatele obţinute prin proiect, amintim:

  • Studiul privind așteptările cetățenilor în legătură cu etica/conduita în administrația publică din România,
  • Studiul privind percepția personalului din administrația publică din România cu privire la conduita etică în administrație,
  • Analiza cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii și facilitării aplicării normelor de conduită, cât și în domeniul monitorizării conformității cu acestea,
  • Analiza privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică şi o sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice,
  • Strategia de comunicare privind standardele etice și conduita în administrația publică, inclusiv crearea unei identităţi vizuale asociate scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii şi integrităţii în funcția publică şi a uneia asociate scopului și obiectivelor exercitării mandatului/ funcției/ atribuțiilor de consilier de etică,
  • Campania de conștientizare privind cadrul relațiilor în exercitarea funcţiei publice,
  • Programe de formare adresate consilierilor de etică, potențialilor consilieri de etică, managerilor din autoritățile și instituțile publice, demnitarilor sau aleşilor locali.

Informaţii detaliate despre proiect pot fi consultate pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secţiunea Proiecte și pe site-ul www.respectreciproc.ro .

Manager de proiect: Adriana Cîrciumaru

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

B-dul Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti

Tel: 0374 112 726

Fax: 021 312 44 04

E-mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.