Agenția Națională a Funcționarilor Publici derulează, pe o perioadă de  60 de zile calendaristice (până în luna martie 2020), campania de conștientizare privind cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice. Campania este o activitate a proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și are ca obiectiv general creșterea încrederii populației în administrația publică prin evidențierea unei relații bazate pe respectul reciproc dintre cetățeni și funcționari publici.

Promovând mesajul „Avem multe în comun, dar și respectul este important! Respecți. Ești respectat.”, campania are la bază un concept prin care îşi propune să transmită valorile fundamentale ale oricărei relaţii sau interacţiuni umane: respect, încredere şi empatie, prin deschiderea şi încurajarea unui dialog între oameni, nu între funcţii sau poziţii ierarhice.

Campania se derulează cu precădere în mediul digital prin utilizarea platformelor de socializare și a website-urilor dedicate, dar este susținută și de publicitatea clasică (organizarea de evenimente și diseminarea de afișe, broșuri, albume foto etc.).

Campania și, implicit, materialele suport se așteaptă a contribui pozitiv la creșterea gradului de conștientizare a faptului că o atitudine corectă a persoanelor în relația cu interlocutorul (funcționarii publici în relația cu cetățenii, funcționarii publici în relația cu colegii și cetățenii în relația cu funcționarii publici) formează premisele unor comportamente bazate pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, protejează onoarea, reputația și demnitatea persoanelor şi conduce la rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor, limitând considerabil oportunitatea și posibilitățile de manifestare a unor comportamente lipsite de integritate.

 

Demersul ANFP este parte integrantă a unei strategii de comunicare în domeniul eticii, dezvoltate în cadrul proiectului.

Informații detaliate despre proiect, dar și despre campania de conștientizare pot fi consultate accesând site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare, dar și site-ul dedicat al proiectului, www.respectreciproc.ro.

***

Proiectul „ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, este implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Perioada de implementare: 24.11.2017 – 24.05.2020. Valoarea totală a proiectului: 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 432.388,27 lei. Obiectivul general: Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii. Persoana de contact: Adriana Cîrciumaru, manager proiect, e-mail : adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.