• ANUNŢ!

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează joi, 10 decembrie 2020, începând cu ora 9.30, prin intermediul platformei Webex, conferința de închidere a proiectului  ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. – etica – ANFP (gov.ro)

 • ANUNŢ!

Având în vedere interesul scăzut al grupului-țintă din regiunile mai puțin dezvoltate și interesul crescut al grupului-țintă din regiunea București-Ilfov, în ceea ce priveşte participarea la programul de formare dedicat persoanelor care au calitatea de demnitari sau de aleși locali, prin  Actul Adiţional nr. 5 la Contractul de Finanţare nr. 43/24.11.2017 a fost aprobată următoarea modificare în ceea ce priveşte participanţii/ regiuni de dezvoltare:  creșterea numărului de participanți din regiunea de dezvoltare București-Ilfov cu un număr de 5 respectiv, reducerea cu acelaşi număr (5) a participanților din regiunile mai puțin dezvoltate.  

Mai multe detalii despre organizarea cursului pot fi găsite pe site-ul ANFP – etica – ANFP (gov.ro)

 • ANUNŢ!

Având în vedere:

 •  situația națională cauzată de COVID – 19 și măsurile întreprinse în efortul de gestionare a bolilor înalt contagioase
 • situația nesigură în acest moment cu privire la evoluția pandemiei de COVID–19 la nivel național, dar şi internaţional
 • măsurile deja impuse de Guvernul României până la ora actuală (restricționarea unor evenimente mai ample, măsuri de distanţare socială etc.)
 • existența riscului impunerii unor măsuri restrictive în privința călătoriilor în diferite state, ca urmare a evoluției pandemiei, care ar putea conduce la imposibilitatea participării la eveniment

şi

  • conform prevederilor Actului adiţional nr. 4 la contractul de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă nr. 43/24.11.2017, au fost anulate următoarele evenimente:

   Consultările publice pe tema eticii (Suceava, Bucureşti)
   Conferința tematică, cu participare internațională, destinată prezentării de experiențe și/sau sisteme de prevenire a corupției prin oferirea de sprijin specializat în luarea deciziilor individuale, în România și în alte state
 • La data de 10 iulie 2020,  activităţile proiectului „ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație” cod SIPOCA 63/ cod  MySMIS 119741 au fost reluate.
 • Începând cu data de 9 aprilie 2020,  activităţile proiectului „ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație” cod SIPOCA 63/ cod  MySMIS 119741 au fost suspendate pentru o perioadă de 3 luni.

Având în vedere prevederile art. 11 din Decretul nr. 195/16.03.2020 și ale art.I alin 1 din Instrucțiunea AMPOCA nr. 4/19.03.2020, în urma analizei efectuate asupra proiectului „ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație” Cod SIPOCA: 63/ cod MySMIS 119741, Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunţă amânarea organizării evenimentelor planificate în cadrul proiectului, respectiv:

 

Consultările publice pe tema eticii:
12 – 13.03.2020, Suceava, Regiunea de dezvoltare Nord – Est, Hotel Continental
18 – 19.03.2020, București, Regiunea de dezvoltare București – Ilfov, Hotel Rin Central

Sesiuni de formare pentru grupul țintă aleși locali

30.03 – 3.04.2020 Hotel Rozmarin, Predeal

6 – 10.04.2020 Hotel Rozmarin, Predeal

 

Conferința tematică, cu participare internațională, destinată prezentării de experiențe și/sau sisteme de prevenire a corupției prin oferirea de sprijin specializat în luarea deciziilor individuale, în România și în alte state

1 – 9 aprilie 2020, Bucureşti

Calendar comunități de practică –
Ateliere față-în-față

Comunitatea Data Locația
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – central” 10.02.2020 Hotel Rin Central, București
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – județean” 10.02.2020 Hotel Palace, Sinaia
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – local” 10.02.2020 Hotel Rozmarin, Predeal
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – central” 9.03.2020 Hotel Rin Central, București 
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – județean” 9.03.2020 Hotel Palace, Sinaia
Comunitatea de practică ”E.T.I.C.A. – local” 9.03.2020 Hotel Rozmarin, Predeal

Calendar consultări publice

Perioada Oraș/Localitate Regiunea de dezvoltare Locația
   4 -5.02.2020 Brăila Regiunea de dezvoltare Sud -Est Hotel Triumph
 6- 7.02.2020 Galați Regiunea de dezvoltare Sud -Est Hotel Danube Stars
11-12.02.2020 Târgu Jiu Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia Hotel Story
13-14.02.2020 Craiova Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia Hotel Emma WEST
18-19.02.2020 Alba Iulia Regiunea de dezvoltare Centru Hotel Transilvania
20-21.02.2020 Sibiu Regiunea de dezvoltare Centru Hotel Parc
25-26.02.2020 Baia Mare Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Hotel Mara
27-28.02.2020 Cluj Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Hotel Transilvania/Univers T
3-4.03.2020 Deva Regiunea de dezvoltare Vest Hotel Sarmis
5-06.03.2020 Timișoara Regiunea de dezvoltare Vest Hotel Strelitia
10-11.03.2020 Iași Regiunea de dezvoltare Nord – Est Hotel Majestic/Moldova
12-13.03.2020 Suceava Regiunea de dezvoltare Nord – Est Hotel Continental
18-19.03.2020 București Regiunea de dezvoltare București – Ilfov Hotel Rin Central

Calendar sesiuni de formare în domeniul
eticii pentru manageri

Perioada Locația
27-31.01.2020 Hotel Rozmarin, Predeal
3- 7.02.2020 Hotel Palace, Sinaia

Calendar sesiuni de formare în domeniul
eticii pentru demnitari și aleși locali

Perioada Locația
30.03-3.04.2020 Hotel Rozmarin, Predeal
6- 10.04.2020 Hotel Rozmarin, Predeal

1-9 aprilie 2020 – CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ destinată prezentării de experiențe și/sau sisteme de prevenire a corupției, în România și în alte state