În vederea promovării şi întăririi imaginii consilierului de etică şi evidenţierii apartenenţei la reţeaua consilierilor de etică, a fost creată

Identitatea vizuală unică asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/ funcției/ atribuțiilor de consilier de etică (Eticon)

 În acest scop, consilierii de etică sunt încurajați să folosească în activitatea proprie materialele create cu identitatea vizuală Eticon, care se regăsesc în această secţiune.