În vederea creșterii capacității administrative în domeniul implementării și promovării standardelor etice în activitatea autorităților și instituțiilor publice, a fost creată

Identitatea vizuală unică asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică (Etica)

În acest scop, reprezentanții autorităţilor şi ai instituţiilor publice sunt invitaţi să folosească în procesul comunicării interne şi externe pe tema eticii (evenimente – conferinţe, seminare, simpozioane, etc., materiale de informare – rapoarte, analize, etc.), materialele create cu identitatea vizuală Etica, care se regăsesc în această secţiune.