Raportare consilieri de etică

În perioada 01.01.2021 – 25.02.2021 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2020, raportat la prevederile art. 401 alin. (4) lit. i) și ale art. 454 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, datele şi informaţiile cuprinse în cele două anexe vor fi completate şi transmise centralizat pentru tot anul 2020.

Anexele se găsesc începând cu 01.01.2021 până la 25.02.2021 în secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Colaborări instituționale”, subsecţiunea „Consilier de etică/Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail: raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de raportare