Data: 22.11.2018

ANFP a lansat proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63                                                                             

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat astăzi, 22.11.2018, la Hotel Minerva, București, conferința de lansare a proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

La eveniment au participat reprezentanți ai grupului țintă al proiectului  (funcționari publici, consilieri de etică, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Justiției), membri ai echipei de proiect, reprezentanți ai prestatorilor de servicii, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice.

În cadrul conferinței au fost prezentate principalele repere ale proiectului (obiective, activități, rezultate, principii ale dezvoltării durabile și egalității de șanse), precum și două dintre materialele realizate până în prezent în cadrul proiectului, respectiv rezultatele analizei privind potențialul dezvoltării aplicației informatice utilizate în activitatea de colectare a datelor pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și rezultatele sondajului de opinie referitor la percepția cetățenilor cu privire la etică și conduită în administrație.

„Abordarea, inclusiv prin intermediul acestui proiect, a eticii în sfera administrației publice este un demers important pentru Agenție. Eu și colegii mei ne preocupăm să susținem și să încurajăm calitatea în livrarea serviciilor publice și profesionalismul în administrația publică din România. Pentru ca aceste standarde să fie îndeplinite, este nevoie de un efort și un interes constant, atât din partea Agenției în calitatea sa de actor al managementului funcției publice, cât și din partea fiecărei entități publice, un efort declinat pe mai multe paliere, dar îndreptat spre același scop comun: binele comunității”, a fost mesajul transmis de președintele ANFP, Vasile – Felix Cozma, cu acest prilej.

                                                        *** 

Reamintim proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63 se derulează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 24.11.2017.  Valoarea totală a proiectului este de 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 432.388,27 lei.

Obiectivul general vizează dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate pe pagina web a ANFP, www.anfp.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.

Manager de proiect: Adriana Cîrciumaru

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

B-dul Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti

Tel: 0374 112 726

Fax: 021 312 44 04

E-mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.