Informare consilier de etică cu privire la  formatele online de raportare

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38  din data de 13.01.2022 a Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/11.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aducem la cunoștința consilierilor de etică că au fost transmise prin intermediul portalului de management al funcțiilor publice şi al funcționarilor publici, sub formă de link-uri, formatele online de raportare a informațiilor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la acest act normativ.
Activitatea de raportare către Agenție a datelor și informațiilor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la OPANFP nr. 26/2022 pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului 2021 se desfășoară până la data de 25.02.2022.
Consilierul de etică din cadrul instituției prefectului din fiecare județ și din municipiul București completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din aparatul propriu al instituției prefectului și pentru secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din județul respectiv și în mod corespunzător pentru cei ai sectoarelor municipiului București.
Consilierul de etică din cadrul ANFP completează și transmite informațiile cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin OPANFP nr. 26/2022, pentru funcționarii publici din cadrul Agenției, pentru înalții funcționari publici și pentru secretarii generali ai județelor și secretarul general al municipiului București.
În acest context, platforma de colectare a datelor și informațiilor utilizată până la intrarea în vigoare a OPANFP nr. 26/2022 nu mai este funcțională, astfel că înregistrarea consilierilor de etică pentru realizarea raportării în noua aplicație informatică se va face prin completarea informațiilor care sunt cuprinse în formatele online de raportare.
Recomandăm consilierilor de etică să urmeze îndrumările metodologice prezentate în formatele online de raportare puse la dispoziție de către Agenție.

Anexele 1 și 2 la Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/ standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aprobată prin OPANFP nr. 26/2002