A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ANFP privind conduita funcționarilor publici

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din data de 13.01.2022, Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/11.01.2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Aducem la cunoștința consilierilor de etică faptul că de la intrarea în vigoare a OPANFP nr. 26/13.01.2022 transmiterea către Agenție a informațiilor cu privire la implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților şi instituțiilor publice se va face în conformitate cu prevederile metodologiei reglementate de acest act normativ.

Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la metodologia reglementată prin OPANFP nr. 26/11.01.2022 urmează să fie puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice până cel târziu la data de 21.01.2022, în format online, prin intermediul portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, sub formă de link-uri. Responsabilii cu gestiunea portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici din compartimentul de resurse umane din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice transmit consilierului de etică, pe adresa de e-mail a acestuia, link-urile puse la dispoziție de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Activitatea de raportare către Agenție a datelor și informațiilor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la metodologia reglementată prin OPANFP nr. 26/11.01.2022 pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului 2021 se va derula până la data de 25.02.2022.